Warszawa 21 września 2021 r.

Numer postępowania: ARM/12/2021

Dotyczy postępowania: „Analiza rynków zagranicznych pod kątem możliwości eksportowych oraz opracowanie modułu ekspansji dla przedsiębiorców sektora rolno-spożywczego z Mazowsza”
Tryb postępowania: Podstawowy art. 275 pkt 1
 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Zamawiający – Agencja Rozwoju Mazowsza S.A., działając na podstawie art. 253 ust. 2 w zw. z art. 266 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm., dalej: Ustawa) informuje, o wyborze najkorzystniejszej oferty w przedmiotowym postępowaniu. Jako najkorzystniejsza w niniejszym postępowaniu została wybrana oferta złożona przez wykonawcę Korporacja Badawcza Pretendent Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu. Oferta została złożona przez wykonawcę niepodlegającego wykluczeniu z postępowaniu i spełniającego warunku udziału w nim. Oferta otrzymała łącznie: 54.68 punktów, w tym w kryterium oceny ofert – cena brutto: 14.68., punktów w kryterium oceny ofert – doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia 40 punktów.

Pozostałe złożone w postępowaniu oferty tj. oferta złożona przez Izabelę Wikar Konsulting, Słopnice oraz oferta złożona przez Investin Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zostały odrzucone.

W postępowaniu nie wpłynęły ponadto żadne inne oferty.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2021-09-21 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-09-21 16:47:40
  • Liczba odsłon: 413
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2478039]

przewiń do góry