Warszawa 29 października 2010 r. Znak sprawy ARM/50/10 (w zakresie cz. II)

 

                                        WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na przeprowadzenie kursu na prawo jazdy kat. D wraz z kursem na temat podstaw zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej - współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Poddziałanie 6.1.1 PO KL „Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy” w ramach projektu „ Turystyka szansa na zatrudnienie” w zakresie części II

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku „Prawo zamówień publicznych”, (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm., dalej zwanej „Ustawą”) Zamawiający Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. z siedzibą w Warszawie  informuje, iż za najkorzystniejszą ofertę została uznana:

oferta nr 2 złożona przez Wykonawcę – ITS A. Michalczewski z siedzibą w Radomiu,
ul. Ks. A. Łukasika 5, z ceną wykonania zamówienia 54 592,00 zł (słownie: pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset dziewięćdziesiąt dwa złote) brutto.

 

Wskazany wyżej Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu, jego oferta jest prawidłowa oraz otrzymała w kryterium najniższa cena 100 punktów. Poniżej przedstawiamy informacje o wszystkich Wykonawcach, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu oraz streszczenie oceny i porównania ofert:

 

Lp.

Nazwa i adres wykonawcy

Cena brutto

Punktacja

1.

Ośrodek Szkolenia Kierowców  Medal Sc L. Bogatek, M. Bogatek, M. Bogatek; ul. PCK 2, 26-600 Radom

Wykonawca wykluczony

Wykonawca wykluczony

2.

ITS A. Michalczewski, ul. Ks. A. Łukasika 5; 26-600 Radom

54 592,00 zł

100 pkt

3.

Ośrodek Szkolenia Kierowców i Instruktorów Delta Sc. Barski Tomasz, Barska Agnieszka; ul. 1905 roku 47, 26-600 Radom

57 283,10 zł

95,3 pkt

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2010-10-29
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2010-10-29 16:43:48
  • Liczba odsłon: 107

[Liczba odsłon: 2478028]

przewiń do góry