Warszawa, 12 sierpnia 2014 r.

Znak sprawy: ARM/37/14

Przetarg nieograniczony na świadczenie usług kompleksowej obsługi gastronomicznej i technicznej stoiska podczas Festiwalu Eat! Brussels – miasteczka kulinarnego partnerów dwustronnych regionu stołecznego Brukseli odbywającego się w terminie 11-14 września 2014 r. w Brukseli.

Pełna treść ogłoszenia:
ogloszenie_o_zamowieniu-arm_37_14.pdf

Załączniki do pobrania:
siwz_eat_brussels-arm_37_14.doc
opz_eat_brussels-arm_37_14.doc
zal._nr_2_do_siwz-arm_37_14.doc
zal._nr_3a_do_siwz-arm_37_14.doc
zal._nr_3b_do_siwz-arm_37_14.doc
zal._nr_4_do_siwz-arm_37_14.doc
zal._nr_5_do_siwz-arm_37_14.doc
zal._nr_6_do_siwz-arm_37_14.doc
zal._nr_7_do_siwz-arm_37_14.doc
dostepna_maksymalna_moc_na_stoisku_ang.pdf

Warszawa, 22 sierpnia 2014 r.

Oznaczenie sprawy: ARM/37/14

 

ZAMAWIAJĄCY:

Województwo Mazowieckie

03-719 Warszawa, ul. Jagiellońska 26

w imieniu którego postępowanie prowadzi pełnomocnik:

Agencja Rozwoju Mazowsza S.A.

ul. Nowy Zjazd 1, 00-301 Warszawa

Adres korespondencyjny: ul. Brechta 3, 03-472 Warszawa

tel. 22 566 47 60, fax (22) 843 83 31

 

Do:

                                                                       Wszyscy zainteresowani

 

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług kompleksowej obsługi gastronomicznej i technicznej stoiska podczas Festiwalu Eat! Brussels – miasteczka kulinarnego partnerów dwustronnych regionu stołecznego Brukseli odbywającego się w terminie 11-14 września 2014 r. w Brukseli

  

ZAWIADOMIENIE  O  WYNIKU  POSTĘPOWANIA

 

1.    Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), dalej zwanej „Ustawą”, w imieniu Zamawiającego informuję, że w przedmiotowym postępowaniu dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej, za którą została wybrana oferta złożona przez Wykonawcę: „Financial Group” Ewa Rówienicz-Morańska, ul. I.L. Pereca 13/19 lok. 414, 00-849 Warszawa. Oferta tego Wykonawcy otrzymała 100 punktów w  jedynym kryterium oceny ofert jakim była Cena, a także spełniała pozostałe warunki określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu. W toku postępowania złożono 2 oferty stosownie do poniższego zestawienia:

  1. Lp.

Nazwa i adres wykonawcy

Ilość punktów

1.

„Financial Group”

Ewa Rówienicz-Morańska

ul. I.L. Pereca 13/19 lok. 414

00-849 Warszawa

   

100

2.

Wspólnota Polska” Dom Polonii w Pułtusku

ul. Szkolna 11, 06-100 Pułtusk

 

70,28

 

 


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2014-08-22
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2014-08-22 14:24:31
  • Liczba odsłon: 289
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2478043]

przewiń do góry