Warszawa, 03.03.2011 r.


Oznaczenie sprawy: ARM/5A/11 


 

Do:

                                                                                            Wykonawcy, którzy złożyli oferty

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dostawę sprzętu komputerowego i wyposażenia na potrzeby projektów ITeraz Mazowsze II (część A) oraz Akademia Unijna III (część B)”.

 

ZAWIADOMIENIE  O  WYNIKU  POSTĘPOWANIA

 

1. Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), dalej zwanej „ustawą”, w zw. z art.  181 ust. 2 ustawy, Zamawiający informuje, że w wyniku powtórzenia czynności oceny ofert nieodrzuconych w przedmiotowym postępowaniu dokonano wyboru jako oferty najkorzystniejsze:

A) W zakresie części A: ofertę złożoną przez EMMA-PC Computer Consulting, Maciejewska spółka jawna, ul. Domaniewska 22A lok. U-IV, 02-672 Warszawa;

B) W zakresie części B: ofertę złożoną przez Format Sp. z o.o., ul. Jagiellońska 78,
 03-301 Warszawa.

Oferty wybrane w obydwu częściach były najtańsze spośród nieodrzuconych ofert, i w związku z tym otrzymały maksymalną ilość punktów (100) w jedynym kryterium oceny ofert - „cena”.

2. W postępowaniu złożono łącznie 7 ofert na część A i 6 ofert na część B, których zbiorcze zestawienie zawiera poniższa tabela.

Nr oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Cena oferty

Część A (pln)

Cena oferty

Część B (pln)

1

ALLTECH s.j. Z. Pająk, A. Pająk

09-407 Płock, ul. Spółdzielcza 33

Oferta odrzucona

Oferta odrzucona

2

E-TECH  s.c. M. Duda, P. Kapusta

ul. Tuwima 95A, 90-031 Łódź

153 583, 95

86 788, 80

3

Format Sp. z o.o.

ul. Jagiellońska 78, 03-301 Warszawa

Oferta odrzucona

83 871, 04

4

HENWAR Anna Zagrodzka-Maliszewska

ul. Dobra 53, 00-312 Warszawa

Oferta odrzucona

Oferta odrzucona

5

Giga Multimedia Eugeniusz Sienicki

Al. Niepodległości /Armii Ludowej WGE paw. 26, 00-609 Warszawa

Oferta odrzucona

---

6

EMMA-PC Computer Consulting

Maciejewska spółka jawna

ul. Domaniewska 22A lok. U-IV

02-672 Warszawa

148 581, 54

88 206, 99

7

KOMPIT – Piotr Janusz

Al. 600-lecia 32c, 96-500 Sochaczew

Wykonawca wykluczony

Oferta odrzucona

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-03-03
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2011-03-03 12:07:43
  • Liczba odsłon: 105

[Liczba odsłon: 2478032]

przewiń do góry