Warszawa, 27 lutego 2023 r.

Znak sprawy: COIE.082.1.2023.KŁ

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dotyczy: zapytania ofertowego pn. „Szkolenie z autoprezentacji i wystąpień publicznych”, znak sprawy: COIE.082.1.2023.KŁ  

Zamawiający – Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. z siedzibą w Warszawie, na podstawie pkt IX ppkt 9 Zapytania ofertowego informuje, że jako najkorzystniejsza w przedmiotowym postępowaniu została wybrana oferta złożona przez MS Consensus Mirosław Serbinowicz, ul. Legionów 102B lok. 54, 81-472 Gdynia. Oferta została złożona przez wykonawcę niepodlegającego wykluczeniu z postępowania, spełniającego warunki udziału w nim. Oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przewidzianym w Zapytaniu ofertowym. Cena oferty: 3.990,00 zł brutto. Oferta otrzymała największą liczbę punktów w jedynym kryterium oceny ofert cena brutto – 100,00 punktów.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

###

 

Warszawa, 26 stycznia 2023 r.

Znak sprawy: COIE.082.1.2023.KŁ

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Tytuł postępowania: Szkolenie z autoprezentacji i wystąpień publicznych

W ramach realizacji projektu pt. „Wdrożenie jednolitych standardów obsługi inwestora dla JST województwa mazowieckiego” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 oś priorytetowa II, działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne (dalej: Projekt), Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi przygotowania i przeprowadzenia szkolenia z autoprezentacji i wystąpień publicznych w praktyce, kreowania własnego wizerunku i profesjonalnego budowania relacji z audytorium (dalej: Szkolenie).

 

 

Załączone pliki:
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2023-01-26 13:49:23
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-02-27 11:09:09
  • Liczba odsłon: 567
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2478018]

przewiń do góry