Warszawa, 29.08.2011 r.

Oznaczenie sprawy: ARM/18/11


Agencja Rozwoju Mazowsza S.A.

ul. Smolna 12

00-375 Warszawa

 

Do:

Wszyscy zainteresowani


Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie usługi organizacji i przeprowadzenia szkoleń w ramach projektu Akademia Policyjna.


ZAWIADOMIENIE  O  WYNIKU  POSTĘPOWANIA

1. Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), dalej zwanej „ustawą”, Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej za którą uznano:

ofertę złożoną przez Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 111, 12-100 Szczytno.

Złożona oferta była jedyną jaka wpłynęła w niniejszym postępowaniu  w związku z tym otrzymała maksymalną ilość punktów (100) w jedynym kryterium oceny ofert - „cena”. Wykonawca spełnił wszystkie wymogi uczestnictwa w przedmiotowym postępowaniu.

 

 

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-08-29
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2011-08-29 15:00:37
  • Liczba odsłon: 114

[Liczba odsłon: 2478032]

przewiń do góry