Warszawa, 20 maja 2014r.
Znak sprawy: ARM/19/14

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługi przeprowadzenia zajęć pozalekcyjnych
Numer sprawy: ARM 19/14

Warszawa, 10.06.2014 r.


Do:

                                                                Wszyscy zainteresowani

 

DOTYCZY:  postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na:

usługi przeprowadzenia zajęć pozalekcyjnych.

 

ZAWIADOMIENIE  O  WYNIKU  POSTĘPOWANIA

 

1. Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), dalej zwanej „Ustawą”, Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej w ramach części A, B i C za którą uznano ofertę złożoną przez Syntea S.A., ul. Wojciechowska 9a,  20-704 Lublin.

Oferta wybrana w powyższych częściach była najtańsza spośród nieodrzuconych ofert, i w związku z tym otrzymała maksymalną ilość punktów (100) w jedynym kryterium oceny ofert - „cena”.

2. W postępowaniu oferty złożyło 2 wykonawców. Zbiorcze zestawienie ofert zawiera poniższa tabela:


Numer oferty

część

oferent

Kwota z oferty

1.

Część B - Mława

Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego Eduart Paweł Mieszkowski

Przążewo 27c, 06-400 Ciechanów

86 961,60 zł brutto

2.

  Część A - Garwolin

Syntea S.A.

ul. Wojciechowska 9a, 20-704 Lublin

148 170 zł brutto

Część B - Mława

71 121,60  zł brutto

Część C - Otwock

83 873,20 zł brutto


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2014-06-10
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2014-06-10 15:33:37
  • Liczba odsłon: 281
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2478038]

przewiń do góry