Warszawa, 11 sierpnia 2022 r.

Znak sprawy: COIE.082.9.4.2022.EGR

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

Zamawiający – Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. z siedzibą w Warszawie, informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym pt. „Świadczenie usługi rezerwacji, wystawiania I sprzedaży biletów lotniczych, biletów wstępu na wydarzenia Exponatora 2022 w Stambule i Sial Paris 2022 w Paryżu oraz pośrednictwo w sprzedaży miejsc hotelowych na czas powyższych wydarzeń”

Jako najkorzystniejsza wybrana została oferta złożona przez wykonawcę Biuro Podróży i Turystyki Almatur-Polska SA. Oferta otrzymała łącznie w jedynym kryterium oceny ofert – cena 100% - 100 punktów. Oferta spełnia wymogi Zapytania ofertowego i została złożona przez wykonawcę spełniającego warunki udziału w postępowaniu oraz niepodlegającego wykluczeniu z niego.

Do pobrania:

Informacja o wyborze oferty

###

 

Warszawa, 1 sierpnia 2022 r.

Znak sprawy: COIE.082.9.4.2022.EGR

ZAPYTANIE OFERTOWE

W ramach realizacji projektu pt. „Profesjonalizacja proinnowacyjnych usług doradczych partnerstwa Instytucji Otoczenia Biznesu Mazowsza” w ramach programu Modelowanie Systemu Ofert Dla Innowacji realizowanego i dofinansowanego z  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. zaprasza do składania ofert na świadczenie usługi rezerwacji, wystawiania i sprzedaży biletów lotniczych, biletów wstępu na wydarzenia Exponatura 2022 w Stambule i Sial Paris 2022 w Paryżu oraz pośrednictwo w sprzedaży miejsc hotelowych na czas powyższych Wydarzeń.

Załączniki do pobrania:

Pełna treść ogłoszenia

Formularz ofertowy

Istotne Warunki Umowy

Załączone pliki:
Informacje o dokumencie:

[Liczba odsłon: 2478028]

przewiń do góry