Warszawa, 15.02.2011 r.

Znak sprawy: ARM/4/11

Agencja Rozwoju Mazowsza S.A.

ul. Smolna 12

00-375 Warszawa

 

Do:

                                 Wszyscy zainteresowani

 

Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na „Świadczenie usług  telekomunikacyjnych wraz z dostawą telefonów i modemów”;


ZAWIADOMIENIE  O  WYNIKU  POSTĘPOWANIA


Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), dalej zwanej „ustawą”, Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu dokonano wyboru oferty złożonej przez POLSKA TELEFONIA CYFROWA Sp. z o.o. w Warszawie, Al. Jerozolimskie 181. Wybrana oferta była jedyną ofertą złożoną w postępowaniu, otrzymała maksymalną ilość punktów (100) w jedynym kryterium oceny ofert - „cena” i została uznana za najkorzystniejszą.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-02-15
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2011-02-15 08:45:38
  • Liczba odsłon: 100

[Liczba odsłon: 2478032]

przewiń do góry