Warszawa, 05.09.2011 r.

Oznaczenie sprawy: ARM/19/11


Agencja Rozwoju Mazowsza S.A.

ul. Smolna 12

00-375 Warszawa


Do:

                                                                      Wszyscy zainteresowani

 

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na  organizację i obsługę spotkań informacyjno-promocyjnych w ramach realizacji  projektu ITeraz Mazowsze II.

 

ZAWIADOMIENIE  O  WYNIKU  POSTĘPOWANIA

1. Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), dalej zwanej „Ustawą”, Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu dokonano wyboru oferty złożonej przez MGG Conferences sp. z o.o., ul. Rakowiecka 43A m.6, 02-521 Warszawa. Wybrana oferta była najtańsza spośród nieodrzuconych ofert, otrzymała maksymalną ilość punktów (100) w jedynym kryterium oceny ofert - „cena” i została uznana za najkorzystniejszą.

 

2. W postępowaniu złożono łącznie 8 ofert niepodlegających odrzuceniu, których zbiorcze zestawienie wraz ze streszczeniem ich oceny i porównania zawiera poniższa tabela.

 

Lp.

Nazwa i adres wykonawcy

Cena oferty

1.

Deluxe Event sp. z o.o., ul. Jana Kazimierza 1/29, 01-248 Warszawa

73 800 zł

2.

Fordewind Głowacki Jarosław Grzegorz, ul. Mazurska 6/11, 11-520 Ryn 

81 600 zł

3.

KDK sp. z o.o., ul. Mokotowska 14, 00-561 Warszawa 

82 708 zł

4.

Ecorys Polska sp. z o.o., ul. Łucka 2/4/6, 00-845 Warszawa 

111 069 zł

5.

Centrum Usług Profesja sp. z o.o., ul. Królewska 1B, 05-230 Kobyłka 

Wykonawca wykluczony 

6.

Agma-Sport Agnieszka Matuszyk, Antonówka 259, 26-630  Jedlnia Letnisko  

79 142 zł

7.

MGG Conferences sp. z o.o., ul. Rakowiecka 43A m.6, 02-521 Warszawa 

72 595 zł

8.

Grupa Morado sp. z o.o., ul. Herbsta 2A/65, 02-784 Warszawa 

Wykonawca wykluczony

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-09-05
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2011-09-05 12:35:52
  • Liczba odsłon: 110

[Liczba odsłon: 2478030]

przewiń do góry