Warszawa 28 października 2010 r.

Znak sprawy ARM/50/10  (w zakresie części III)

 


                         WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na przeprowadzenie kursu na prawo jazdy kat. D wraz z kursem na temat podstaw zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej - współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Poddziałanie 6.1.1 PO KL „Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy” w ramach projektu „ Turystyka szansa na zatrudnienie” w zakresie części III

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku „Prawo zamówień publicznych”, (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.), dalej zwanej „ustawą” Zamawiający Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. z siedzibą w Warszawie  informuje, iż za najkorzystniejszą ofertę została uznana:

oferta złożona przez Wykonawcę –  Ośrodek Szkolenia Kierowców Wałowa S.C. Sas Zdzisław, Sas Anna, Szostek Magdalen


Oferta złożona przez ww. Wykonawcę zawierała cenę mieszczącą się w budżecie przewidzianym przez Zamawiającego na wykonanie przedmiotowej części zamówienia.  Cena zaproponowana przez Wykonawcę była ceną najniższą a więc otrzymała 100 pkt. Wykonawca spełnił wszystkie wymogi uczestnictwa w przedmiotowym postępowaniu


Zamawiający informuje, iż na przedmiotową część zamówienia nie wpłynęła żadna inna oferta. Żadnej oferty nie odrzucono, żadnego wykonawcy nie wykluczono.

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2010-10-28
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2010-10-28 17:28:22
  • Liczba odsłon: 292
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2477987]

przewiń do góry