Warszawa, 31 marca 2015 r.
Znak sprawy: ARM/05/15

Do:
                                             Wszystkich zainteresowanych


DOTYCZY: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na:
wyposażenie pracowni w Zespole Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Stanisława Staszica  w Otwocku.WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

I. Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, ze zm., dalej jako Ustawa) Zamawiający informuje, iż otrzymał poniższy wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), na który udzielono następującej odpowiedzi:

1. Czy Zamawiający dopuści krzesła o wysokości całkowitej 94-98 cm i wysokości siedziska 43-44 cm?

Odp. TAK.

Wobec dokonanej zmiany SIWZ Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert  z 30 marca 2015 roku na 03 kwietnia 2015 roku. Miejsce i godzina składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian. Jednocześnie Zamawiający dokonuje zmiany treści załącznika 1a do SIWZ (zmiana zaznaczona na żółto) zgodnie z treścią  załączonego dokumentu. Zamawiający przypomina o konieczności dostosowania oznaczenia kopert do nowego terminu składania i otwarcia ofert.

Załączniki do pobrania:
zal_1a_31.03.doc

Ogłoszenie:
ogloszenie_31.03.15.doc


Warszawa, 27 marca 2015 r.
Znak sprawy: ARM/05/15

Do:
                                             Wszystkich zainteresowanych


DOTYCZY: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na:
wyposażenie pracowni w Zespole Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Stanisława Staszica w Otwocku.


WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

I. Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, ze zm., dalej jako Ustawa) Zamawiający informuje, iż otrzymał poniższy wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), na który udzielono następującej odpowiedzi:

1. Czy Zamawiający dopuści w poz. 4 stoły z blatem fornirowanym ponieważ w tej chwili producenci stosują lite drewno do wykonania oskrzyni i nóg natomiast sam blat jest fornirowany. Prosimy o dopuszczenie powyższego rozwiązania?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na zmianę SIWZ w zakresie opisanym w powyższym pytaniu, tj. Zamawiający uzna za spełniające warunki zamówienia zarówno stoły z blatem z litego drewna jak i stoły z blatem fornirowanym.

2. Czy Zamawiający dopuści w poz. 6 walizkę barmańską bez shakera klasycznego?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na zmianę SIWZ w zakresie opisanym w powyższym pytaniu, tj. Zamawiający dopuści walizkę barmańską bez shakera klasycznego pod warunkiem jednak, że shaker klasyczny zostanie dostarczony oddzielnie (tj. nie musi stanowić części składowej walizki niemniej jednak musi wchodzić w zakres dostawy)


3. Czy Zamawiający dopuści w poz. 6 oddzielny shaker klasyczny ponieważ nie występuje on w zestawach walizek barmańskich?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie shakera klasycznego oddzielnie od walizki barmańskiej (patrz. odp. na pytanie 2).


Wobec dokonanej zmiany SIWZ Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert  z 30 marca 2015 roku na 01 kwietnia 2015 roku. Miejsce i godzina składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian. Jednocześnie Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ zgodnie z treścią dokumentów dołączonych do niniejszego zawiadomienia. Zamawiający przypomina o konieczności dostosowania oznaczenia kopert do nowego terminu składania i otwarcia ofert.

Załączniki do pobrania:
siwz_po_zmianie-arm_05_15.docx
zal_1a_opis_pracowni_obslugi_konsumenta-arm_05_15.doc
zal_2_formularz_oferty-arm_05_15.doc
zal_7_istotne_postanowienia_umowy-arm_05_15.doc
zal_9_szczegolowe_wymagania_dotyczace_przedmiotu_zamowie-arm_05_15.doc

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia-arm_05_15.doc


Warszawa, 23 marca 2015 r.
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-04-29
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2015-03-31 14:26:16
  • Liczba odsłon: 543
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2478044]

przewiń do góry