Warszawa, dnia  30.05.2018

OGŁOSZENIE O PRZETARGU OFERTOWYM PISEMNYM

Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Świętojerska 9, 00-236 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000249823, kapitał zakładowy (kapitał wpłacony): 60.000.000,00 zł, NIP: 521–337–46–90, REGON: 140391839

ogłasza przetarg ofertowy pisemny, którego przedmiotem jest sprzedaż samochodu osobowego marki TOYTA-AVENSIS, o numerze rejestracyjnym: WI 528FK rok produkcji:2013

Szczegółowe warunki przetargu określa Regulamin przetargu stanowiący załącznik do niniejszego ogłoszenia.

regulamin_toyota.doc


Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. ul. Świętojerska 9, 00-236 Warszawa
2) dane kontaktowe do inspektora ochrony danych to adres e-mail:
iod@armsa.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zapytania ofertowego - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b oraz Art. 6 ust. 1 lit. c – prawo zamówień publicznych ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych tylko na podstawie przepisów prawa o raz podmioty przetwarzające
5) Pani/Pana dane osobowe w ramach realizacji zapytania ofertowego przechowywane będą przez okres 4 lat
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych)
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową uczestnictwa w postępowaniu ofertowym/przetargowym

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-06-11
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-06-07 14:19:03
  • Liczba odsłon: 647
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2478042]

przewiń do góry