Warszawa, 13.11.2015 r.
Numer sprawy: ARM/75/15


Do:
Wszystkich zainteresowanych


DOTYCZY: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na: Wyposażenie pracowni zawodowych


WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

I. Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, ze zm., dalej jako Ustawa) Zamawiający informuje, iż otrzymał poniższy wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), na który udzielono następującej odpowiedzi:

1.  Czy jest możliwość zmiany przez Zleceniodawcę parametrów procesora w laptopie z załącznika 1d na taki, który ma nie mniej niż 1940 punktów w teście passmark cpu mark, ponieważ z racji 2 letniej gwarancji na miejscu eksploatacji musi być to Dell a sprzęt który spełnia wszystkie wymagania ma procesor słabszy bo dostał poniżej 1995 punktów w teście, w czasie trwania poprzedniego przetargu który został unieważniony procesor ten miał powyżej 2000 punktów.
 
ODP: Zamawiający wyraża zgodę.


###
Warszawa, 10.11.2015 r.
Numer sprawy: ARM/75/15


Do:
                                             Wszystkich zainteresowanychDOTYCZY: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na: Wyposażenie pracowni zawodowych

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

I. Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, ze zm., dalej jako Ustawa) Zamawiający informuje, iż otrzymał poniższy wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), na który udzielono następującej odpowiedzi:

1.  W Załączniku  „1b Pułtusk im Prusa” dział „pracownia handlowa” punkt 2 „Oprogramowanie biurowe do laptopa” Zamawiający wymaga, aby:  Dostarczone oprogramowanie było na licencji typu EDU wraz z certyfikatem licencyjnym. Wymagany jest również indywidualny certyfikat/ klucz aktywacyjny na każdy komputer. Zamawiający wymaga również dostarczenia kompletu dokumentów pozwalających na stwierdzenie legalności zakupionego oprogramowania.
 
Informujemy, że oprogramowanie dla licencji typu EDU dystrybuowane jest jedynie drogą elektroniczną, co za tym idzie, użytkownik końcowy ma do dyspozycji jeden zbiorczy klucz aktywacyjny na wszystkie wykupione przez siebie stanowiska w licencji typu EDU MOLP. Producent oprogramowania nie wystawia dokumentów w formie fizycznej pozwalających na stwierdzenie legalności oprogramowania – legalność potwierdza się poprzez wpisanie klucza licencyjnego oraz aktywację oprogramowania przez Internet.
 
Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę wymogów dotyczących licencji na oprogramowanie biurowe na: „Licencja ma być nieograniczona czasowo. Wersja instalacyjna oprogramowania ma być udostępniona na stronie internetowej producenta lub dostarczona na płytach CD/DVD. Zamawiający wymaga dostarczenia oświadczenia Wykonawcy o legalności oprogramowania wraz z informacją o numerze licencji i kluczu aktywacyjnym.”

ODP: Zamawiający wyraża zgodę.


2. W Załączniku  „1b Pułtusk im Prusa” dział „pracownia planowania żywienia i produkcji gastronomicznej” punkt „Kalkulator biurowy” Zamawiający podaje wymiary kalkulatora 167 x 120 x 29. Czy Zamawiający zgodzi się na  zmianę tego wymogu na „nie więcej niż 167x120x29” ?

ODP: Zamawiający wyraża zgodę.

3. W Załączniku  „1b Pułtusk im Prusa” dział „pracownia planowania żywienia i produkcji gastronomicznej” punkt „Kalkulator biurowy” Zamawiający podaje wymóg dotyczący klawiszy "Klawisze gumowe"  Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę zapisu na „klawisze gumowe lub plastikowe”.?


ODP: Zamawiający wyraża zgodę.


4. Dotyczy ARM/75/15 Zał. 1d Pkt II.1 15szt. zestawów laptopów. Zamawiający wymaga, aby oferowane laptopy wyposażone były w układ graficzny zintegrowany z procesorem z pamięcią RAM tego układu 2048 MB. Ponieważ tego typu układy nie dysponują własną pamięcią RAM prosimy o zmianę wymogu: “Pamięć karty graficznej - 2048 MB” na “Pamięć karty graficznej - współdzielona” Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę tego zapisu?

ODP: Zamawiający wyraża zgodę.

Wobec dokonanej powyżej zmiany treści SIWZ Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert z 16 listopada 2015 roku na 17 listopada 2015 roku. Miejsce i godzina składania pozostają bez zmian otwarcie ofert nastąpi o godz. 09.30. Zamawiający przypomina o konieczności dostosowania oznaczenia kopert do nowego terminu składania i otwarcia ofert.

Numer ogłoszenia: 163871 - 2015; data zamieszczenia: 10.11.2015

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 162355 - 2015 data 06.11.2015 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Agencja Rozwoju Mazowsza S.A., ul. Świętojerska 9, 00-236 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 566 47 76, fax. 22 843 83 31.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:
• Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
• W ogłoszeniu jest: 16.11.2015 godzina 09:00, miejsce: Agencja Rozwoju Mazowsza S.A., ul. Świętojerska 9, 00-236 Warszawa..
• W ogłoszeniu powinno być: 17.11.2015 godzina 09:00, miejsce: Agencja Rozwoju Mazowsza S.A., ul. Świętojerska 9, 00-236 Warszawa.

###

Warszawa, 6 listopada 2015 r.
Znak sprawy: ARM/75/15


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU


Przetarg nieograniczony na wyposażenie pracowni zawodowych


Ogłoszenie do pobrania:
ogloszenie-arm_75_15.docx

SIWZ i załączniki do pobrania:

siwz_zal-arm_75_15.zip
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-11-23
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2015-11-13 12:19:39
  • Liczba odsłon: 573
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2477997]

przewiń do góry