ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania o cenę  na „materiały promocyjno-reklamowe” dla Agencji Rozwoju Mazowsza S.A.”


 

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku „Prawo zamówień publicznych”, (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.), dalej zwanej „ustawą” Zamawiający Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. z siedzibą w Warszawie  informuje, iż za najkorzystniejszą ofertą została uznana:


oferta złożona przez Wykonawcę – PROBEN Elżbieta Piłka, os. Bratkowice bl. 3B/55

99-400 Łowicz.

 

Oferta złożona przez ww. Wykonawcę zawierała najniższą cenę przy 100 % kryterium najniższej ceny w przedmiotowym postępowaniu.

Poniżej Zamawiający podaje zestawienie wszystkich ofert złożonych w przedmiotowym postępowania wraz z punktacją im przydzieloną przez Zamawiającego;

1) PROBEN Elżbieta Piłka, os. Bratkowice bl. 3B/55, 99-400 Łowicz – 100 pkt.,

2) ADMEL Monika Pawłowska , ul. Chopina 128, 96-500 Sochaczew – 83,85 pkt.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 1970-01-01
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2008-11-14 17:59:09
  • Liczba odsłon: 151
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2478043]

przewiń do góry