Warszawa, 28 maja 2015 r.
Numer sprawy: ARM/15/15


Do:
                                             Wszystkich zainteresowanychDOTYCZY: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na: „Zakup, dostawę, montaż, instalację, konfigurację urządzeń (w tym multimedialnych) oraz oprogramowania do wybranych pracowni zawodowych”.


SPROSTOWANIE SIWZ

I. Zamawiający informuje, iż dokonał sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w treści załącznika 11d do SIWZ ( dla pozycji 5. Ekran dla rzutnika multimedialnego zmiana z ilości 11 na prawidłową ilość 1 - jak w Opisie Szczegółowym Przedmiotu Zamówienia). W załączeniu prawidłowa treść załącznika 11d.

Załączniki:
zal_11d_nowy-arm_15_15.docx


Warszawa, 20 maja 2015 r.
Znak sprawy: ARM/15/15


Do:
                                             Wszystkich zainteresowanych


DOTYCZY: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na:
„Zakup, dostawę, montaż, instalację, konfigurację urządzeń (w tym multimedialnych) oraz oprogramowania do wybranych pracowni zawodowych”.


WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SIWZ

I. Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, ze zm., dalej jako Ustawa) Zamawiający informuje, iż otrzymał poniższe wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), na które udzielono następujących odpowiedzi:


1. Załącznik nr 1A do SIWZ, opis pozycji “1. Komputer przenośny (laptop) – 1 szt.“
Zamawiający opisał pozycję w taki sposób, że konfiguracja wymagań wskazuje na konkretny
model komputera firmy Dell. Model ten nie jest już dostępny w oficjalnym kanale dystrybucyjnym, w związku z tym zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający zmieni opis wymagań w taki sposób, aby spełniała je większa liczba modeli, dostępnych obecnie na rynku?


Odpowiedź. Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ. Zmieniona treść w załączniku do niniejszej odpowiedzi.


2. Załącznik nr 1A do SIWZ, opis pozycji “5. Projektor multimedialny – 1 szt.”
Zamawiający opisał pozycję w taki sposób, że konfiguracja wymagań wskazuje na konkretny model projektora firmy Benq. Model ten nie jest już dostępny w oficjalnym kanale dystrybucyjnym, w związku z tym zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający zmieni opis wymagań w taki sposób, aby spełniała je większa liczba modeli, dostępnych obecnie na rynku?


Odpowiedź. Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ. Zmieniona treść w załączniku do niniejszej odpowiedzi.

3. Załącznik nr 1b do SIWZ, opis pozycji “8.Urządzenie wielofunkcyjne (kserokopiarka+skaner) – 1 szt.” Zamawiający opisał pozycję w taki sposób, że konfiguracja wymagań wskazuje na konkretny model kopiarki cyfrowej firmy Kyocera. Model ten nie jest już dostępny w oficjalnym polskim kanale dystrybucyjnym, w związku z tym zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający zmieni opis wymagań w taki sposób, aby spełniała je większa liczba modeli, dostępnych obecnie na rynku?

Odpowiedź. Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ. Zmieniona treść w załączniku do niniejszej odpowiedzi.

4. Załącznik nr 1c do SIWZ, opis pozycji “3. Serwer”. Opis jest niekompletny, brakuje podstawowych wymagań, dotyczących np. wydajności procesora czy pojemności dysku twardego. Czy Zamawiający uzupełni opis pozycji?

Odpowiedź. Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ. Zmieniona treść w załączniku do niniejszej odpowiedzi.

5. Pytanie do pozycji nr 7, w załączniku nr 1h do SIWZ (Technikum w Zespole Szkół Samorządowych w Zawidzu Kościelnym, ul. Mazowiecka 47b) -  KAMERA

Parametry wyspecyfikowanej Kamery wskazują na model, który nie jest już osiągalny z powodu zaprzestania produkcji. Ostatni model został sprzedany w 3 kwartale 2014 roku.

Pytanie: Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowanie modelu o zdecydowanie lepszych parametrach (nie w standardzie 3D, a 4K), aktualnie produkowanego?


Odpowiedź. Zamawiający dokonał zmiany treści SIWZ, jakkolwiek pozostał przy standardzie 3D. Zmieniona treść w załączniku do niniejszej odpowiedzi.


Na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Zamawiający informuje, iż dokonał zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). Zmienioną treść SIWZ wraz ze zmienionymi załącznikami (wszystkie opisy przedmiotu zamówienia i dwa formularze cenowe) publikujemy w załączeniu (pozostałe załączniki pozostają aktualne). W związku ze zmianą treści SIWZ zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert z 03 czerwca 2015 roku godz. 09:00 i 09:15 (odpowiednio termin składania i otwarcia ofert) na 08 czerwca 2015 roku godz. 09:00 i 09:15 (odpowiednio termin składania i otwarcia ofert). Szczegóły co do nowych terminów znajdują się w zmienionej SIWZ. Zamawiający przypomina o konieczności dostosowania oznaczenia kopert z ofertami do nowego terminu.

Ogłoszenie:
ogloszenie_zmiana-arm_15_15.pdf

Załączniki po zmianie:

siwz_po_zmianie-arm_15_15.docx
zalacznik_nr_1a_nowy-arm_15_15.doc
zalacznik_nr_1b_nowy-arm_15_15.doc
zalacznik_nr_1c_nowy-arm_15_15.doc
zalacznik_nr_1d_nowy-arm_15_15.doc
zalacznik_nr_1e_nowy-arm_15_15.doc
zalacznik_nr_1f_nowy-arm_15_15.doc
zalacznik_nr_1g_nowy-arm_15_15.doc
zalacznik_nr_1h_nowy-arm_15_15.doc
zalacznik_nr_1i_nowy-arm_15_15.doc
zalacznik_nr_1j_nowy-arm_15_15.doc
zal_11b_nowy-arm_15_15.docx
zal_11e_nowy-arm_15_15.docx
Warszawa, 25 kwietnia 2015 r.
Znak sprawy: ARM/15/15

Ogłoszenie
Przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości zamówienia wyższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907, ze zmianami)

na:

„Zakup, dostawę, montaż, instalację, konfigurację urządzeń (w tym multimedialnych) oraz oprogramowania do wybranych pracowni zawodowych”.


Informacje o dokumencie:

[Liczba odsłon: 2477991]

przewiń do góry