Warszawa, 20.06.2018 r.

Znak sprawy: DSPT.261.2.3.2018.PO        
ARM/05/18


Do:
Wszyscy zainteresowani

DOTYCZY: postępowania prowadzonego na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej Pzp) którego przedmiotem jest świadczenie usługi polegającej na przeprowadzeniu kursów na prawo jazdy wraz z organizacją egzaminów.


ZAWIADOMIENIE  O  WYNIKU  POSTĘPOWANIA 


Na podstawie art. 138o ust. 4 PZP Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu udzielono zamówienia Wykonawcy:
A) w zakresie części IV:  Ośrodek Kształcenia Kierowców i Instruktorów "Delta" s.c. Barski Tomasz, Barska Agnieszka, ul. 1905 Roku 47, 26-600 Radom. 

B) w zakresie części V: Ośrodek Szkolenia Kierowców „Wałowa” Spółka Jawna SAS Anna i Szostek Magdalena, ul. Plac Zdanowskiego 1, 08-110 Siedlce. 
Warszawa, 7 maja 2018 r.
Znak sprawy: DSPT.261.2.3.2018.PO                                                                                                         ARM/05/18

Do:
Wszystkich zainteresowanych


DOTYCZY: postępowania prowadzonego na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej Pzp) którego przedmiotem jest świadczenie usługi polegającej na przeprowadzeniu kursów na prawo jazdy wraz z organizacją egzaminów.


WYJAŚNIENIA IWZ


Zamawiający, tj. Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. z siedzibą w Warszawie, informuje, iż w niniejszym postępowaniu wpłynęło zapytanie do treści dokumentacji przetargowej na które Zamawiający udzielił poniższej odpowiedzi:

 

1. CZY W CZĘŚCI CZWARTEJ MAMY W KALKULACJI UJĄĆ TYLKO BADANIA LEKARSKIE CZY RÓWNIEŻ PSYCHOLOGICZNE, PONIEWAŻ ONE NIE SĄ UJĘTE W SPECYFIKACJI A SĄ NIEZBĘDNE DO WYROBIENIA PROFILU PKK W WYDZIALE KOMUNIKACJI

 

Odpowiedź Zamawiającego: Tak, po stronie Wykonawcy leży również obowiązek zapewnienia uczestnikom badań psychologicznych (dotyczy to wszystkich części zamówienia).

 

W związku z powyższym wyjaśnieniem Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert na  10 maja 2018 roku (godziny pozostają bez zmian). Zamawiający przypomina o konieczności oznakowania kopert zgodnie z dokonaną zmianą (tj. proszę na kopercie dodać dopisek "Nie otwierać przed dniem 10 maja 2018 r. do godz. 10.15".
Warszawa, 27 kwietnia 2018 r.
Znak sprawy: DSPT.261.2.3.2018.PO                                                                                                         ARM/05/18

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU


w postępowaniu prowadzonym na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej Pzp), którego przedmiotem jest świadczenie usługi polegającej na przeprowadzeniu kursów na prawo jazdy wraz z organizacją egzaminów.

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie: iwz-arm_05_18.doc

Załączniki:

zal_1-arm_05_18.docx

zal_2a-arm_05_18.docx

zal_2-arm_05_18.docx

zal_3a-arm_05_18.docx

zal_3-arm_05_18.docx

zal_4a-arm_05_18.docx

zal_4-arm_05_18.docx

zal_5a-arm_05_18.docx

zal_5-arm_05_18.docx

zal_6-arm_05_18.doc

zal_7-arm_05_18.docx

zal_8-arm_05_18.docx

zal_9-arm_05_18.docx

zal_10-arm_05_18.rtf

Informacje o dokumencie:

[Liczba odsłon: 2478042]

przewiń do góry