Warszawa, dnia 30 grudnia 2010 rokuZnak sprawy 60/10

INFORMACJA O WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie kursu na organizatora turystyki wraz z kursem na temat podstaw zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej - współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Poddziałanie 6.1.1 PO KL „Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy” w ramach projektu „ Turystyka - szansa na zatrudnienie”

    Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku „Prawo zamówień publicznych”, (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm., dalej zwanej „Ustawą”) Zamawiający Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż za najkorzystniejszą ofertę została uznana:
oferta nr 2 złożona przez Wykonawcę – Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Warszawie 02-456, ul. Czereśniowa 98.
 
Wskazany wyżej Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu, jego oferta jest prawidłowa oraz otrzymała w kryterium najniższa cena 100 punktów. Poniżej przedstawiamy informacje o wszystkich Wykonawcach, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu oraz streszczenie oceny i porównania ofert:

Lp.

Nazwa i adres wykonawcy

Punktacja

1.

Biuro Podróży Travel Caffe

Joanna Kucińska

ul. Moniuszki 2

40-005 Katowice

 

84,38 pkt

2.

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego 02-456 Warszawa, ul. Czereśniowa 98

100 pkt


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2010-12-30
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2010-12-30 13:13:29
  • Liczba odsłon: 277
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2477999]

przewiń do góry