Warszawa, 23 maja 2018 roku

Znak sprawy: ARM/04/18

DSPT.261.2.2.2018.POWszyscy zainteresowani


DOTYCZY: postępowania którego przedmiotem jest świadczenie usługi polegającej na realizacji kursów z ADR Przewóz materiałów niebezpiecznych.ZAWIADOMIENIE O  WYNIKU  POSTĘPOWANIA


Na podstawie art. 138o ust. 4 PZP Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu udzielono zamówienia Wykonawcy:

Andrzej  Szopa prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą "Linia Andrzej Ryszard Szope", pod adresem  ul. Poznańska 14 lok. 23, 00 - 680 Warszawa.

zawiadomienie_o_wyniku_postepowania_arm_04_18.pdfWarszawa, 16.04.2018 r.


Do:
Wszystkich zainteresowanych


DOTYCZY: postępowania prowadzonego na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej Pzp) którego przedmiotem jest świadczenie usługi polegającej na przeprowadzeniu kursów z ADR Przewóz materiałów niebezpiecznych.

WYJAŚNIENIA IWZ


Zamawiający, tj. Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. z siedzibą w Warszawie, informuje, iż w niniejszym postępowaniu wpłynęły zapytania do treści dokumentacji przetargowej na które Zamawiający udzielił poniższych odpowiedzi:

1. Mam pytanie odnośnie formularza ofertowego, Czy cena w formularzu ofertowym  ma być podana za całe wykonanie zamówienia (czyli wszystkie osoby ) czy jednostkowo za jedną osobę?

Odpowiedź Zamawiającego: Cena powinna dotyczyć całego zamówienia (wszystkie osoby).

2. Kto ponosi koszt wydania przez Urząd Marszałkowski zaświadczeń ADR, dla każdej osoby która uzyskała pozytywny wynik z egzaminu,  określonych  w Dz.U. poz. 1119  z dnia 09.06.2017 (Koszt zaświadczeń może być pokrywany z państwa strony,  lub indywidualnie ze przez kursanta).

Odpowiedź Zamawiającego: Koszt ten ponosi Wykonawca.


###

Warszawa, 13.04.2018 r.


Do:
Wszystkich zainteresowanych


DOTYCZY: postępowania prowadzonego na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej Pzp) którego przedmiotem jest świadczenie usługi polegającej na przeprowadzeniu kursów z ADR Przewóz materiałów niebezpiecznych.


WYJAŚNIENIA IWZ


Zamawiający, tj. Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. z siedzibą w Warszawie, informuje, iż w niniejszym postępowaniu wpłynęło zapytanie do treści dokumentacji przetargowej na które Zamawiający udzielił poniższej odpowiedzi:

1. Proszę określić, jakie badania lekarskie mają Państwo na myśl? Ponieważ uczestnicy kursu ADR nie mają prawnego obowiązku przedłożenia odrębnych badań lekarskich co wynika z ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych. Wobec powyższego, o jakie badania lekarskie Państwo zabiegacie? Ponadto nadmieniam, że osoby które posiadają prawo jazdy kat. C i będą wykonywały przewozy drogowe są obowiązane spełniać warunki określone ustawą o kierujących pojazdami oraz ustawą o transporcie drogowym. Natomiast w kontekście kat. B, są tylko zobowiązani do posiadania ważnego prawa jazdy i nie podlegają, z godnie z ustawą o transporcie drogowym, żadnym dodatkowym badaniom lekarskim

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wprowadził zmianę do dokumentacji przetargowej (Opis Przedmiotu Zamówienia). 

W związku z dokonaną zmianą opisu przedmiotu zamówienia Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert na 19 kwietnia 2018 roku (godziny pozostają bez zmian). Zamawiający przypomina o konieczności oznakowania kopert zgodnie z dokonaną zmianą.

Opis Przedmiotu Zamówienia po zmianach do pobrania:

opz-13.04.18.docx


###


Warszawa, 10.04.2018 r.

Znak sprawy: ARM/04/18

DSPT.261.2.2.2018.PO


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

w postępowaniu prowadzonym na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej Pzp), którego przedmiotem jest świadczenie usługi polegającej na przeprowadzeniu kursów z ADR Przewóz materiałów niebezpiecznych.


Pełna treść ogłoszenia (IWZ) wraz z załącznikami do pobrania:

iwz-arm_04_18.doc

zal_1-arm_04_18.docx

zal_2-arm_04_18.doc

zal_3-arm_04_18.docx

zal_4-arm_04_18.rtf


Informacje o dokumencie:

[Liczba odsłon: 2478043]

przewiń do góry