Warszawa, 15 września 2017 r.

Znak sprawy: DRK/13/08/2017


Informacja o wyborze partnera do wspólnej realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Działając w oparciu o art.33 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020, Agencja Rozwoju Mazowsza S.A.(ARMSA), jako wnioskodawca projektu planowanego do realizacji w ramach konkursu RPMA.03.01.02-IP.01-14-062/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 /Oś Priorytetowa III Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości Działanie 3.1 Poddziałanie 3.1.2 Rozwój MŚP Typ projektu: Wsparcie prowadzenia i rozwoju działalności przedsiębiorstw – poprzez Wsparcie początkowej fazy rozwoju przedsiębiorstw, informuje co następuje:

W wyniku ogłoszenia w wymaganym terminie ofertę złożyły dwa podmioty:

1. Mazowiecki Park Naukowo Technologiczny - Park Spółdzielczy
2. Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A.

Obie oferty spełniły stawiane wymagania formalne oraz merytoryczne niezbędne do realizacji projektu.
Po analizie otrzymanych ofert pod kątem wymogów określonych w ogłoszeniu, podjęto decyzję  o wyborze powyższych podmiotów do roli partnera projektu.

###

Warszawa, 13 września 2017 r.

Znak sprawy: DRK/13/08/2017

Ogłoszenie o wyborze oferty

Protokół otwarcia:###

OGŁOSZENIE


Ogłoszenie o otwartym naborze partnerów w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

W oparciu o art.33 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. O zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020, Agencja Rozwoju Mazowsza S.A.(ARMSA), jako wnioskodawca projektu planowanego do realizacji w ramach konkursu RPMA.03.01.02-IP.01-14-062/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 /Oś Priorytetowa III Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości Działanie 3.1 Poddziałanie 3.1.2 Rozwój MŚP Typ projektu: Wsparcie prowadzenia i rozwoju działalności przedsiębiorstw – poprzez Wsparcie początkowej fazy rozwoju przedsiębiorstw/
ogłasza otwarty nabór partnerów w celu realizacji wskazanego projektu.

Pełna treść ogłoszenia do pobrania:
Informacje o dokumencie:

[Liczba odsłon: 2477987]

przewiń do góry