Warszawa 30.05.2014 r.Znak sprawy: ARM/20/14

Przetarg nieograniczony na zabudowę powierzchni wystawienniczej oraz kompleksową obsługę stoisk na
targacharm_20_14_ogloszenie.pdf


Załączniki do pobrania:

arm_20_14_siwz.doc
arm_20_14_zal_1_do_siwz.doc
arm_20_14_zal_1_do_zal_1_a_do_siwz_kazachstan.doc
arm_20_14_zal_1_do_zal_1_do_siwz_moskwa.pdf
arm_20_14_zal_1a_do_siwz.doc
arm_20_14_zal_2_do_zal_1_i_1a_do_siwz.pdf
arm_20_14_zal_3_do_zal_1_i_1a_do_siwz.zip
arm_20_14_zal_nr_2_do_siwz.doc
arm_20_14_zal_nr_3a_do_siwz.doc
arm_20_14_zal_nr_3b_do_siwz.doc
arm_20_14_zal_nr_4_do_siwz.doc
arm_20_14_zal_nr_5_do_siwz.doc
arm_20_14_zal_nr_6_do_siwz_ipu.doc
arm_20_14_zal_nr_7_do_siwz.docNumer sprawy: ARM 20/14

Warszawa, 09.06.2014 r.

 

Do:

Wszystkich zainteresowanych


DOTYCZY:   postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na:

na zabudowę powierzchni wystawienniczej oraz kompleksową obsługę stoisk na targach.WyjaśnieniA  treŚci  SIWZ

I. Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, ze zm., dalej jako Ustawa) Zamawiający (Województwo Mazowieckie) reprezentowany przez pełnomocnika Agencję Rozwoju Mazowsza S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż otrzymał poniższy wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), na który udzielono następującej odpowiedzi:


1.       W ogłoszeniu o zamówieniu zabudowy stoiska i kompleksowej organizacji, w  sekcji III.2.3. 1a dotyczącej doświadczenia wykonawcy piszą Państwo, że wykonawca w ciągu ostatnich 3 lat powinien należycie wykonać co najmniej 2 zamówienia  (projekt i zabudowa) na wartość 400 000 zł każde. Proszę o informację, czy wartość ta dotyczy realizacji zabudowy jednego stoiska, czy może to być suma wartości zabudowy wielu stoisk przygotowanych dla polskiej grupy na wybranych targach?


Odp. Zamawiający informuje, że warunek w zakresie posiadania odpowiedniego doświadczenia dotyczy wartości zrealizowanego przez Wykonawcę zamówienia, a nie ilości zabudowanych stoisk.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2014-07-18
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2014-06-09 15:42:14
  • Liczba odsłon: 395
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2478004]

przewiń do góry