Warszawa, 18 września 2013r.

Znak sprawy: ARM/08/13


Przetarg nieograniczony na świadczenie usług w zakresie rezerwacji, wystawiania, sprzedaży i dostarczania biletów lotniczych na trasach zagranicznych oraz biletów kolejowych na trasach krajowych i międzynarodowych.

Pełna treść ogłoszenia:
ogloszenie_o_zamowieniu_2013-s_182-314285.pdf

Załączniki do pobrania:

siwz_08_13.doc
opz_-_bilety_08_13.doc
oferta_-_zal__2_08_13.doc
wykluczenie_-_zal__3a_08_13.doc
warunki_-_zal__3b_08_13.doc
wykaz_-_zal__4_08_13.doc
grupa_-_zal__5_08_13.doc
ipu_-_zal__6_08_13.doc


Warszawa, dn. 20.09.2013 r.

Znak sprawy: ARM/08/13

                                                               Do:
Zainteresowani wykonawcy


DOTYCZY: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na: świadczenie usług w zakresie rezerwacji, wystawiania, sprzedaży i dostarczania biletów lotniczych na trasach zagranicznych oraz biletów kolejowych na trasach krajowych
i międzynarodowychWYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ


Zamawiający informuje, iż w ww. postępowaniu wpłynęły do Zamawiającego wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zawierające niżej wymienione pytania, na które Zamawiający, po myśli art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) udzielił odpowiedzi zgodnie z niniejszym pismem:

1. Proszę o informację jaki jest poprawny termin składania ofert przetargu na: "świadczenie usług w zakresie rezerwacji, wystawiania, sprzedaży i dostarczania biletów lotniczych"?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że kwestie terminu składania i otwarcia ofert określa pkt 11 SIWZ.Warszawa, dn. 25.10.2013 r.

Znak sprawy: ARM/08/13

Ogłoszenie o zmianie terminu składania ofert

 

 


Informacje o dokumencie:

[Liczba odsłon: 2477987]

przewiń do góry