Warszawa, 30.07.2012 r.

 

 

Znak sprawy: ARM/12/12

 

Do:

Zainteresowani wykonawcy


Numer ogłoszenia: 276326 - 2012; data zamieszczenia: 30.07.2012

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 268182 - 2012 data 24.07.2012 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Agencja Rozwoju Mazowsza S.A., ul. Nowy Zjazd 1, 00-301 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 566 47 76, fax. 22 843 83 31.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

·         Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).

·         W ogłoszeniu jest: 01.08.2012 godzina 09:00, miejsce: Agencja Rozwoju Mazowsza S.A, ul. Brechta 3, 03-472 Warszawa..

·         W ogłoszeniu powinno być: 02.08.2012 godzina 09:00, miejsce: Agencja Rozwoju Mazowsza S.A, ul. Brechta 3, 03-472 Warszawa..
DOTYCZY: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na organizację usług hotelarskich.


 

Wyjaśnienie  treści  SIWZ

 

 

Zamawiający informuje, iż w ww. postępowaniu wpłynął do Zamawiającego wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zawierający niżej wymienione pytanie, na które Zamawiający, po myśli art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami) udzielił odpowiedzi zgodnie z niniejszym pismem:

 

1. Zwracamy się do Państwa z pytaniem odnośnie edycji II oraz edycji III powyższego przetargu. Po rozpoznaniu obu rejonów (siedleckiego oraz płockiego) stwierdzamy brak obiektów spełniających wymagane kryteria: obiekt minimum 3* z minimalną liczbą miejsc noclegowych dla adekwatnie 130 osób oraz 122 osoby.

W związku z powyższym uprzejmie prosimy o informację czy dopuszczają Państwo możliwość przygotowania oferty na obiekty nieskategoryzowane (zamki, pałace, centra i ośrodki szkoleniowe) lub możliwość organizacji jednego szkolenia w dwóch obiektach jednocześnie.

 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że odnośnie szkoleń w edycji II i IV dopuszcza ich zorganizowanie w hotelu minimum trzygwiazdkowym lub centrum konferencyjnym (może być zlokalizowane w pałacu lub zamku)  w jak najszerszym zakresie odpowiadającemu standardem hotelowi minimum trzygwiazdkowemu.

Odnośnie edycji III Zamawiający nie dopuszcza innego obiektu niż hotel minimum trzygwiazdkowy, z uwagi jednak na zgłoszone przez Wykonawcę wątpliwości Zamawiający dopuszcza aby hotel ten był zlokalizowany nie więcej niż 80 km poza granicami administracyjnymi miasta Płock oraz nie więcej niż 140 km poza granicami administracyjnymi miasta Ciechanów (rozszerzenie obszaru geograficznego realizacji szkolenia).   Zamawiający informuje, że nie dopuszcza możliwości organizowania jednego szkolenia w dwóch obiektach jednocześnie.

 

W związku z powyższym zmianie ulega SIWZ. Zmianie ulega również termin składania i otwarcia ofert z 01 na 02 sierpnia 2012 roku. Godziny i miejsca składania i otwarcia ofert  pozostają bez zmian.  W związku z zmianą Zamawiający przypomina o dostosowaniu oznaczenia kopert do nowej daty otwarcia ofert.

W załączeniu zmieniona treść SIWZ i załączników.


siwz_zmiana.doc
zal_1_zmiana.doc
zal_2-5_zmiana.doc
zalacznik_nr_6_zmiana.doc


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 1970-01-01
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2012-07-30 13:11:13
  • Liczba odsłon: 80
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2477987]

przewiń do góry