Warszawa, 22.07.2015 r.

Numer sprawy: ARM/27/15


Do:
                                             Wszystkich zainteresowanych


DOTYCZY: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na:
„Zakup, dostawę, montaż, instalację, konfigurację urządzeń (w tym multimedialnych), oprogramowania oraz mebli do wybranych pracowni zawodowych”ZMIANA TREŚCI SIWZ

I. Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, ze zm., dalej jako Ustawa) Zamawiający informuje, iż dokonał zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w zakresie załącznika 1b (dotyczy oprogramowania typu CAM). Zmieniona treść SIWZ i załącznika w załączeniu.

W pozostałym zakresie SIWZ pozostaje bez zmian.

W związku z powyższym zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert. Nowy termin składania ofert to 03 sierpnia 2015 roku godz. 09:00, nowy termin otwarcia ofert to 03 sierpnia 2015 roku godz. 09:15. Zamawiający przypomina o konieczności oznakowania kopert zgodnie z nowymi terminami.

Załączniki po zmianach:
siwz_po_zmianie_22.07.docx
zadanie_b1-sierpc_ver4.docWarszawa, 09.07.2015 r.
Numer sprawy: ARM 27/15

Do:
                                             Wszystkich zainteresowanychDOTYCZY: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na: „Zakup, dostawę, montaż, instalację, konfigurację urządzeń (w tym multimedialnych), oprogramowania oraz mebli do wybranych pracowni zawodowych”ZMIANA TREŚCI SIWZ

I. Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, ze zm., dalej jako Ustawa) Zamawiający informuje, iż dokonał zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). Zmieniona treść SIWZ i załączników w załączeniu.

W pozostałym zakresie SIWZ pozostaje bez zmian.

W związku z powyższym zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert. Nowy termin składania ofert to 31 lipca 2015 roku godz. 09:00, nowy termin otwarcia ofert to 31 lipca 2015 roku godz. 09:15. Zamawiający przypomina o konieczności oznakowania kopert zgodnie z nowymi terminami.

Załączniki po zmianach:

siwz_po_zmianie-arm_27_15.docx
zadanie_b1-sierpc_ver2-arm_27_15.doc
zadanie_b2-sierpc_ver2-arm_27_15.doc
zadanie_e1-_ciechanow_ver2-arm_27_15.doc
zadanie_e2_-_ciechanow_ver2-arm_27_15.doc
zadanie_f2_-_mlawa_ver2-arm_27_15.doc
zadanie_g1_-_przasnysz_ver2-arm_27_15.doc
zadanie_g2_-_przasnysz_chorzele_ver2-arm_27_15.doc
zadanie_i1-_garwolin_ver2-arm_27_15.doc
zadanie_j_-_nowy_dwor_maz_ver2-arm_27_15.doc
ogloszenie_ver2-arm_27_15.pdfWarszawa, 22 czerwca 2015 r.
Numer sprawy: ARM 27/15


Do:
                                             Wszystkich zainteresowanych


DOTYCZY: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na: „Zakup, dostawę, montaż, instalację, konfigurację urządzeń (w tym multimedialnych), oprogramowania oraz mebli do wybranych pracowni zawodowych”


SPROSTOWANIE TREŚCI SIWZ

Zamawiający informuje, że dokonał sprostowania dwóch oczywistych omyłek pisarskich w treści SIWZ (zał. 1B i 1C).
W załączeniu poprawna treść załączników:
zadanie_b1-sierpc_nowy.doc
zadanie_b2-sierpc_nowy.doc

 

Warszawa, 18 czerwca 2015 r.
Znak sprawy: ARM/27/15


Ogłoszenie o zamówieniu, którego przedmiotem jest zakup, dostawa, montaż, instalacja, konfiguracja urządzeń (w tym multimedialnych), oprogramowania oraz mebli do wybranych pracowni w szkołach znajdujących się na terenie województwa mazowieckiego.


Ogłoszenie do pobrania:
ogloszenie-arm_27_15.pdf

Załączniki do pobrania:
zalaczniki-arm_27_15.zip


 

Numer sprawy: ARM 27/15

 

Warszawa, 16.07.2015 r.

 

 

Do:

Wszystkich zainteresowanych

 

 

DOTYCZY:   postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na:

Zakup, dostawę, montaż, instalację, konfigurację urządzeń (w tym multimedialnych), oprogramowania oraz mebli do wybranych pracowni zawodowych”

 

 

WYJAŚNIENIE  treŚci  SIWZ

 

I. Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, ze zm., dalej jako Ustawa) Zamawiający informuje, iż otrzymał poniższy wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), na który udzielono następujących odpowiedzi:

 

 

 

Załącznik 1A punkt 2.6 „Projektor multimedialny – 10 szt.”

 

1.         Zamawiający wymaga aby obiektyw był zmiennoogniskowy, regulacja ogniskowej w zakresie co najmniej F=2.55 – 2.70, zoom co najmniej 1.1. Wymaganie dotyczące zmiennej ogniskowej oraz zakresu zoomu 1.1 są wymagany funkcjonalnymi i uzasadnionymi. W przypadku parametru regulacji ogniskowej doszło do błędu ponieważ parametr F to jasność obiektywu, która nie ma znaczenia funkcjonalnego oraz nie opisuje ogniskowej .Wymaganie konkretnej ogniskowej również jest parametrem niefunkcjonalnym.

Czy w związku z tym Zamawiający odstąpi od wymagania konkretnej ogniskowej i jasności obiektywu?

 

ODP. 1

Zamawiający nie odstępuje od wymagania regulacji ogniskowej oraz jasności obiektywu, są to parametry wpływające na możliwości dostosowania i jasność uzyskiwanego obrazu. Celem usunięcia niejasności, Zamawiający zmienia zapis na następujący:

Obiektyw zmiennoogniskowy, zoom co najmniej 1.1x, jasność w F = 2.50 - 2.70,

 

2.         Zamawiający wymaga lampy o żywotności co najmniej 10 tys godzin i gwarancji co najmniej 3 lata lub 2 tys. godzin. Podawane przez producentów żywotności lamp są związane z trybem pracy lampy. Żywotność lampy 10 tys. godzin wskazuje na tryb pracy eko czyli obniżonej jasności. Tryb pracy przy którym uzyskujemy wiarygodne parametry żywotności lampy, poziomu hałasu i poboru mocy to tryb pełnej jasności.

Czy Zamawiający może określić oczekiwaną żywotność w trybie pełnej jasności?

 

ODP. 2

Zamawiający określił wymaganą żywotność lampy oraz wymaganą gwarancję na lampę, wymagania dotyczące żywotności i gwarancji nie ulegają zmianie.

 

3.         Zamawiający wymaga głośności pracy maksymalnie 32 dB w trybie ekonomicznym. Producenci określają tryb eko w różny i niestandaryzowany sposób. Tryb pracy przy którym uzyskujemy wiarygodne parametry żywotności lampy, poziomu hałasu i poboru mocy to tryb pełnej jasności.

Czy Zamawiający może określić oczekiwany poziom hałasu projektora w trybie pełnej jasności?

 

ODP. 3

Zamawiający nie zmienia wymagania. Wartość podana przez w wymaganiu jest jednoznaczna.

 

4.         Zamawiający wymaga wymiarów projektora szerokość nie więcej niż 300 mm, głębokość nie więcej niż 220 mm, wysokość nie więcej niż 100 mm. Wymaganie wymiarów projektora z dokładnością do kilku milimetrów jest wymaganiem zbyt wygórowanym.

Czy w związku z tym Zamawiający uzna za spełniający SIWZ projektor o wymiarach szerokość 316 mm, głębokość 228 mm, wysokość nie więcej niż 104 mm.

 

ODP. 4

Zamawiający nie zmienia wymagania. Zamawiający nie wymaga  dostarczenia projektora o dokładnie takich wymiarach. Podane wartości są wartościami maksymalnymi, wykonawca może dostarczyć dowolny projektor o wymiarach nieprzekraczających podanych w wymaganiu.

 

Załącznik 1B punkt 2 „Projektor multimedialny – 2 szt.”

 

1.         Zamawiający wymaga lampy o żywotności co najmniej 10 tys. godzin i gwarancji co najmniej 3 lata lub 2 tys. godzin. Podawane przez producentów żywotności lamp są związane z trybem pracy lampy. Żywotność lampy 10 tys. godzin wskazuje na tryb pracy eko czyli obniżonej jasności. Tryb pracy przy którym uzyskujemy wiarygodne parametry żywotności lampy, poziomu hałasu i poboru mocy to tryb pełnej jasności.

Czy Zamawiający może określić oczekiwaną żywotność w trybie pełnej jasności?

 

ODP. 5

Odpowiedź taka sama jak ODP. 2

 

2.         Zamawiający wymaga mocy maksymalnie 200W w trybie ekonomicznym. Określenie to nie jest jednoznaczne ale można się domyślać, że chodzi o pobór mocy. Tryb pracy przy, którym uzyskujemy wiarygodne parametry żywotności lampy, poziomu hałasu i poboru mocy to tryb pełnej jasności.

Czy Zamawiający może potwierdzi, że chodzi o pobór mocy?

 

Czy Zamawiający może określić oczekiwaną poziom poboru mocy w trybie pełnej jasności?

 

ODP. 6

Tak, zamawiający potwierdza, że chodzi o pobór mocy (zużycie energii elektrycznej).

Zamawiający nie określa poboru mocy dla pełnej jasności.

 

3.         Zamawiający wymaga głośności pracy maksymalnie 32 dB w trybie ekonomicznym. Producenci określają tryb eko w różny i niestandaryzowany sposób. Tryb pracy przy którym uzyskujemy wiarygodne parametry żywotności lampy, poziomu hałasu i poboru mocy to tryb pełnej jasności.

Czy Zamawiający może określić oczekiwany poziom hałasu projektora w trybie pełnej jasności?

 

ODP. 7

Odpowiedź taka sama jak ODP. 3

 

 

 

Załącznik 1G

Pracownia Pneumatyki punkt 4 „Projektor multimedialny – 1 szt.”

 

1.         Zamawiający wymaga głośnika 10W. W projektorach stosowane są głośniki mniejszej mocy ponieważ obudowa projektorów nie jest przystosowana do odtwarzania wysokiej jakości dźwięku.

Czy w związku z tym Zamawiający uzna za spełniający SIWZ projektor z głośnikiem 2W?

 

ODP. 8

Zamawiający nie zmienia wymagania i nie uzna za spełniający wymaganie projektor z głośnikiem 2W. W projektorach występują głośniki o różnych mocach.

 

2.         Zamawiający wymaga złączy HDMI, 3xVGA, Composite video, S-Video, audio-stereo, USB, RJ-45, RS-232, sterowanie ekranem. Wymaganie 3 złączy VGA, sterowanie ekranem oraz RJ-45 jest wymaganiem zbyt wygórowanym i nie znajduje uzasadnienia funkcjonalnego.

Czy w związku z tym Zamawiający uzna za spełniający SIWZ projektor ze złączami HDMI, 2xVGA, Composite video, S-Video, audio-stereo, USB i RS-232?

 

ODP. 9

Zamawiający nie zmienia wymagania i nie uzna za spełniający wymaganie projektor nieposiadający wszystkich wymaganych złączy w wymaganych ilościach. Zamawiający zwraca uwagę, że może, w granicach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych, kształtować swobodnie opis przedmiotu zamówienia, zgodnie ze swoimi potrzebami. Sformułowane przez Zamawiającego w niniejszym punkcie wymaganie nie jest zbyt wygórowane.

 

Pracownia mechatroniki samochodowej punkt 5 „Projektor multimedialny – 1 szt.”

 

1.         Zamawiający wymaga głośności pracy maksymalnie 29 dB lub mniej w trybie cichym. Producenci określają tryb eko/cichy w różny i niestandaryzowany sposób. Tryb pracy przy którym uzyskujemy wiarygodne parametry żywotności lampy, poziomu hałasu i poboru mocy to tryb pełnej jasności.

Czy Zamawiający może określić oczekiwany poziom hałasu projektora w trybie pełnej jasności?

 

ODP. 10

Odpowiedź jak ODP. 3

 

2.         Zamawiający wymaga lampy o żywotności 10 tys. godzin lub więcej. Podawane przez producentów żywotności lamp są związane z trybem pracy lampy. Tryb pracy przy którym uzyskujemy wiarygodne parametry żywotności lampy, poziomu hałasu i poboru mocy to tryb pełnej jasności.

Czy Zamawiający może określić oczekiwaną żywotność w trybie pełnej jasności?

 

 

ODP. 11

Odpowiedź jak ODP. 2

 

 

Załącznik 1J  punkt I1.4 „Projektor multimedialny – 1 szt.”

 

1.         Zamawiający wymaga odległości od ekranu 1 – 10m.

Czy Zamawiający uzna za spełniający SIWZ projektora z odległością od ekranu 1,07 do 9,69 m?

 

ODP. 12

Zamawiający uzna za spełniający warunek projektor z odległością od ekranu 1,07 – 9,69m

 

2.         Zamawiający wymaga wejść HDMI, 2xVGA, Composite video, S-Video i  audio-stereo. Wymaganie 2 wejść VGA zbyt wygórowane i nie znajduje uzasadnienia funkcjonalnego.

Czy w związku z tym Zamawiający uzna za spełniający SIWZ projektor ze złączami HDMI, VGA, Composite video, S-Video i audio-stereo?

 

ODP. 13

Odpowiedź jak ODP. 9

 

3.         Zamawiający wymaga sterowania USB, RJ-45, RS-232, trigger 12Vdo ekranu. Wymaganie sterowania ekranem oraz RJ-45 jest zbyt wygórowane i nie znajduje uzasadnienia funkcjonalnego.

Czy w związku z tym Zamawiający uzna za spełniający SIWZ projektor sterowanie USB i RS-232?

 

ODP. 14

Odpowiedź jak ODP. 9

 

 

4.         Zamawiający wymaga głośnika 10W. W projektorach stosowane są głośniki mniejszej mocy ponieważ obudowa projektorów nie jest przystosowana do odtwarzania wysokiej jakości dźwięku.

Czy w związku z tym Zamawiający uzna za spełniający SIWZ projektor z głośnikiem 2W?

 

ODP. 15

Odpowiedź jak ODP. 8

 

 

Załącznik 1K punkt 1.2 „Projektor multimedialny – 1 szt.”

 

1.         Zamawiający wymaga zużycia energii maksymalnie 200W w trybie EKO. Tryb pracy przy, którym uzyskujemy wiarygodne parametry żywotności lampy, poziomu hałasu i poboru mocy to tryb pełnej jasności.

Czy Zamawiający może określić oczekiwaną poziom poboru mocy w trybie pełnej jasności?

 

ODP. 16

Zamawiający nie określa poboru mocy dla pełnej jasności.

 

2.         Zamawiający wymaga lampy o żywotności co najmniej 10 tys. godzin. Podawane przez producentów żywotności lamp są związane z trybem pracy lampy. Tryb pracy przy którym uzyskujemy wiarygodne parametry żywotności lampy, poziomu hałasu i poboru mocy to tryb pełnej jasności.

Czy Zamawiający może określić oczekiwaną żywotność w trybie pełnej jasności?

 

ODP. 17

Odpowiedź jak ODP. 2

 

 

 

3.         Zamawiający wymaga wyposażenia w wieszak sufitowy, pilot, torbę i osłonę obiektywu. Jeśli projektor ma być zainstalowany pod sufitem wieszak sufitowy jest wymaganiem uzasadnionym ale wtedy torba na projektor jest niepotrzebna. Wymaganie osłony na obiektyw również jest nieuzasadniona funkcjonalnie.

Czy w związku z tym Zamawiający zrezygnuje z osłony obiektywu?

Czy Zamawiający może zdecydować czy wymaga wieszaka sufitowego czy torby transportową?

 

ODP. 18

Zamawiający rezygnuje z osłony obiektywu i torby transportowej.

 

Punkt IV2 „Projektor multimedialny – 1 szt.”

 

1.         Zamawiający wymaga poziomu szumu maksymalnie 32 dB w trybie EKO. Producenci określają tryb EKO w różny i niestandaryzowany sposób. Tryb pracy przy którym uzyskujemy wiarygodne parametry żywotności lampy, poziomu hałasu i poboru mocy to tryb pełnej jasności.

Czy Zamawiający może określić oczekiwany poziom hałasu projektora w trybie pełnej jasności?

 

ODP. 19

Odpowiedź jak ODP. 3

 

 

 

2.         Zamawiający wymaga zużycia energii maksymalnie 200W w trybie EKO. Tryb pracy przy, którym uzyskujemy wiarygodne parametry żywotności lampy, poziomu hałasu i poboru mocy to tryb pełnej jasności.

Czy Zamawiający może określić oczekiwaną poziom poboru mocy w trybie pełnej jasności?

 

ODP. 20

Odpowiedź jak ODP. 16

 

 

3.         Zamawiający wymaga wyposażenia w wieszak sufitowy, pilot, torbę i osłonę obiektywu. Jeśli projektor ma być zainstalowany pod sufitem wieszak sufitowy jest wymaganiem uzasadnionym ale wtedy torba na projektor jest niepotrzebna. Wymaganie osłony na obiektyw również jest nieuzasadniona funkcjonalnie.

Czy w związku z tym Zamawiający zrezygnuje z osłony obiektywu?

Czy Zamawiający może zdecydować czy wymaga wieszaka sufitowego czy torby transportową?

 

ODP. 21

Zamawiający rezygnuje z osłony obiektywu i torby transportowej.


 

Numer sprawy: ARM 27/15

 

Warszawa, 16.07.2015 r.

 

 

Do:

Wszystkich zainteresowanych

 

 

DOTYCZY:   postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na:

Zakup, dostawę, montaż, instalację, konfigurację urządzeń (w tym multimedialnych), oprogramowania oraz mebli do wybranych pracowni zawodowych”

 

 

ZMIANA  treŚci  SIWZ

 

I. Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, ze zm., dalej jako Ustawa) Zamawiający informuje, iż dokonał zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w zakresie zmian Opisów przedmiotu zamówienia dla Zadania D, Zadania B2, Zadania G2, Zadania C2, Zadania H. Zmieniona treść załączników w załączeniu.

 

W pozostałym zakresie SIWZ pozostaje bez zmian.

 

arm-27-15__zadanie_b2_-_sierpc-zmiana_ver3.doc
arm-27-15__zadanie_c2_-_otwock-zmiana_ver3.doc
arm-27-15__zadanie_d_-_wlochy-zmiana_ver3.doc
arm-27-15_zadanie_h_-_wtargowek-zmiana_ver3.doc
arm-27-15__zadanie_g2__-_przasnysz__chorzele_-zmiana_ver3.doc


Informacje o dokumencie:

[Liczba odsłon: 2477987]

przewiń do góry