Warszawa 12 października 2010 roku


Znak sprawy ARM/50/10


         
INFORMACJA

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na przeprowadzenie kursu na prawo jazdy kat. D wraz z kursem na temat podstaw zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej - współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Poddziałanie 6.1.1 PO KL „Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy” w ramach projektu „ Turystyka szansa na zatrudnienie”


    Zamawiający działając w oparciu o treść art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. w Dz. U. z 2007 roku Nr 223, poz. 1655 ze zm.) informuje, iż zmianie uległa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, w ten sposób że zmianie uległ załącznik nr 1. Aktualna (zmieniona) treść załącznika nr 1 do SIWZ do pobrania:


zal_1_oferta_12.10.2010.docW związku z dokonaną zmianą SIWZ zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert z 15 na 18 października 2010 roku. Miejsce i godzina składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.   


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2010-10-15
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2010-10-12 16:30:16
  • Liczba odsłon: 298
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2477998]

przewiń do góry