Warszawa, 28.03.2011 r.

Oznaczenie sprawy: ARM/8/11

 

 

 

  Do:

                                                                        Wszyscy zainteresowani


Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na  publikację ogłoszeń prasowych w ramach projektu „Turystyka – szansa dla rolnika”

 

ZAWIADOMIENIE  O  WYNIKU  POSTĘPOWANIA

 

1. Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), dalej zwanej „ustawą”, Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej za którą uznano:

ofertę złożoną przez Agencja Reklamowa DSK sp. z o.o. ul. Czardasza 16, 02-169 Warszawa.

Oferta wybrana była najtańsza spośród nieodrzuconych ofert, i w związku z tym otrzymała maksymalną ilość punktów (100) w jedynym kryterium oceny ofert - „cena”.

2. W postępowaniu złożono łącznie 3 oferty, których zbiorcze zestawienie zawiera poniższa tabela.

 

Lp.

Nazwa i adres wykonawcy

Cena

1.

Wanda Widera Damwid, ul. Górecka 75/2, 54-060 Wrocław

103 052,35 zł

2.

IQ Media sp. z o.o., ul. Czapińskiego 3, 30-048 Kraków

Wykonawca wykluczony

3.

Agencja Reklamowa DSK sp. z o.o., ul. Czardasza 16, 02-169 Warszawa 

92 562,91 zł

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-03-28
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2011-03-28 11:59:40
  • Liczba odsłon: 278
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2477998]

przewiń do góry