Warszawa, 09.11.2015 r.
Numer sprawy: ARM/71/15


Do:
                                             Wszystkich zainteresowanych


DOTYCZY: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na: Wyposażenie pracowni zawodowej w Przasnyszu

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

I. Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, ze zm., dalej jako Ustawa) Zamawiający informuje, iż otrzymał poniższy wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), na który udzielono następującej odpowiedzi:

1.  Dotyczy ARM/71/15 Zał. 1b Pkt 1.5 ksero – 1 sztuka
Zamawiający podaje wymóg „rozdzielczość w pionie 1200 dpi, rozdzielczość w poziomie 600 dpi”. Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę tego zapisu na „rozdzielczość w pionie 600 dpi, rozdzielczość w poziomie 600 dpi”?


ODP.: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę.


2. Dotyczy ARM/71/15 Zał. 1b Pkt 1.5 ksero – 1 sztuka
Zamawiający podaje wymóg „czas nagrzewania maksimum 13 s”. Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę tego zapisu na „czas nagrzewania maksimum 30 s”?


ODP.: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę.


3. Dotyczy ARM/71/15 Zał. 1b Pkt 1.5 ksero – 1 sztuka
Zamawiający podaje wymóg „Pojemność podajnika papieru minimum 380 szt.”. czy Zamawiający zgodzi się na zmianę tego zapisu na  „Łączna pojemność wszystkich podajników papieru minimum 350 szt.”?


ODP.: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę.


4. Dotyczy ARM/71/15 Zał. 1b Pkt 1.5 ksero – 1 sztuka
Zamawiający podaje wymóg „masa netto nie więcej niż 40kg”. Ze względu na gabaryty wyspecyfikowanego urządzenia  i jego funkcjonalności prosimy o zmianę tego zapisu na „Masa netto nie więcej niż 60kg”. Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę tego zapisu?


ODP.: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę.


5. Dotyczy ARM/71/15 Zał. 1b Pkt 3.8 tester płyty głównej laptopa - 5 szt
Zamawiający podaje wymóg aby tester płyty głównej pokazywał stan zasilacza, status wszystkich interfejsów i portów oraz pokazywał kody błędów na wyświetlaczu LED.
Dostępne na rynku karty diagnostyczne do płyt głównych laptopów diagnozują procedurę Power-On-Self-Test (POST) problemy z CPU, pamięcią, kartą graficzną, wyświetlając kod błędu na wyświetlaczu, jednak nie pokazują stanu zasilacza, statusu portów i wszystkich interfejsów. Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogów : „Pokazuje stan zasilacza, Wskazuje status wszystkich interfejsów i portów” i pozostawi jedynie wymóg "Pokazuje kody błędów na wyświetlaczu LED"


ODP: Zamawiający zmienia zapis wymogów testera płyty głównej laptopa na „Pokazuje Power-On-Self-Test (POST), stan z CPU, stan RAM ,stan karty graficznej, wyświetlając stan na wyświetlaczu”.


Wobec dokonanej powyżej zmiany treści SIWZ Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert z 10 listopada 2015 roku na 12 listopada 2015 roku. Miejsce i godzina składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian. Zamawiający przypomina o konieczności dostosowania oznaczenia kopert do nowego terminu składania i otwarcia ofert.

Numer ogłoszenia: 162967 - 2015; data zamieszczenia: 09.11.2015

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 159179 - 2015 data 02.11.2015 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Agencja Rozwoju Mazowsza S.A., ul. Świętojerska 9, 00-236 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 566 47 76, fax. 22 843 83 31.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
• Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
• W ogłoszeniu jest: 10.11.2015 godzina 09:00, miejsce: Agencja Rozwoju Mazowsza S.A., ul. Świętojerska 9, 00-236 Warszawa..
• W ogłoszeniu powinno być: 12.11.2015 godzina 09:00, miejsce: Agencja Rozwoju Mazowsza S.A., ul. Świętojerska 9, 00-236 Warszawa.

###

Warszawa, 2 listopada 2015 r.
Znak sprawy: ARM/71/15

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Przetarg nieograniczony na wyposażenie pracowni zawodowych w Przasnyszu

Ogłoszenie do pobrania:

ogloszenie-arm_71_15.docx

SIWZ i załączniki do pobrania:
siwz_zal-arm_71_15.zip
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-11-12
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2015-11-09 13:55:24
  • Liczba odsłon: 430
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2477988]

przewiń do góry