Warszawa, 16.09.2011 r.

Znak sprawy: ARM/21/11                                                                                                                               

 

Agencja Rozwoju Mazowsza S.A.

ul. Smolna 12

00-375 Warszawa

 

 Do:

                                                                       Wykonawcy, którzy złożyli oferty

 

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na  organizację usług hotelarskich.

 

ZAWIADOMIENIE  O  WYNIKU  POSTĘPOWANIA


1. Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), dalej zwanej „Ustawą”, Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu dokonano wyboru oferty złożonej przez konsorcjum firm: LMS Poland sp. z o.o., ul. Katowicka 6B, 00-950 Warszawa oraz Mariusz Jędrzejko Mazowieckie Centrum Profilaktyki i Uzależnień, ul. Staszica 21B lok.3,. 05-822 Milanówek. Wybrana oferta była jedyną złożoną w niniejszym postępowaniu, nie podlegała odrzuceniu, otrzymała maksymalną ilość punktów (100) w jedynym kryterium oceny ofert - „cena” i w związku z tym została uznana za najkorzystniejszą.
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-09-19
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2011-09-16 13:32:54
  • Liczba odsłon: 272
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2477999]

przewiń do góry