Warszawa. 15 lutego 2019 r.

Numer sprawy DPMI.082.1.3.2019.RK

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU

Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. uprzejmie informuje, że Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego zapytania ofertowego: „Kompleksowe przygotowanie opracowań wraz z analizą dotyczących wskaźników środowiskowych, instytucjonalnych, społecznych i gospodarczych będących wynikiem realizacji działań pilotażowych w instytucjach partnerskich projektu GreenerSites” z powodu:

Wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć.

W ciągu najbliższych dni udostępniona zostanie zmieniona dokumentacja.

###


Warszawa. 29 stycznia 2019 r.

Numer sprawy DPMI.082.1.3.2019.RK


ZAPYTANIE OFERTOWE

Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. z siedzibą w Warszawie, zaprasza do składania ofert do składania ofert na zapytanie ofertowe:  „Wyłonienie wykonawcy na usługę analizy funkcjonalnej zagospodarowania terenu wraz z oceną potencjału inwestycyjnego na obszarze terenów poprzemysłowych w Radomiu przy ulicy Energetyków.”

Termin składania ofert do dnia  5 lutego 2019 r. do godz. 12.00

Do pobrania:
zapytanie_ofertowe-dpmi.082.1.3.2019.rk.pdf
zalacznik_nr_1_opis_projektu-dpmi.082.1.3.2019.rk.pdf
zalacznik_nr_2_proponowana_struktura_do_pilota-dpmi.082.1.3.2019.rk.pdf
zalacznik_nr_3_formularz-dpmi.082.1.3.2019.rk.pdf
umowa-dpmi.082.1.3.2019.rk.pdf

Klauzula do zbioru Oferenci

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. ul. Świętojerska 9, 00-236 Warszawa

2. dane kontaktowe do inspektora ochrony danych to adres e-mail: iod@armsa.pl

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji postępowania ofertowego/przetargowego - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b oraz Art. 6 ust. 1 lit. c – prawo zamówień publicznych ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych tylko na podstawie przepisów prawa o raz podmioty przetwarzające

5. Pani/Pana dane osobowe w ramach realizacji zapytania ofertowego przechowywane będą przez okres 4 lat

6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych

7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych)

8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową uczestnictwa w postępowaniu ofertowym/przetargowym


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-07-22
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2019-07-22 13:30:27
  • Liczba odsłon: 658
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2477999]

przewiń do góry