Warszawa, 27 marca 2015 r.
Znak sprawy: ARM/04/15

Do:
                                             Wszystkich zainteresowanych


DOTYCZY: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na:
Wyposażenie wybranych pracowni zawodowych w Zespołach Szkół Ponadgimnazjalnych w Garwolinie i Żelechowie.WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

I. Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, ze zm., dalej jako Ustawa) Zamawiający informuje, iż otrzymał poniższy wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), na który udzielono następującej odpowiedzi:

1. Czy Zamawiający dopuści wagę o zakresie ważenia do 2kg i dokładności 0,001 lub zakresie do 10 kg i dokładności 0,002 kg? Opis wskazuje na producenta, który nie ma w ofercie wag o zakresie ważenia do 5 kg.

ODP: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

Jednocześnie na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ, w związku z czym zmianie ulega również termin składania i otwarcia ofert  z 30 marca 2015 roku na 02 kwietnia 2015 roku. Miejsce i godzina składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian. Zmienione dokumenty Zamawiający publikuje w załączeniu do niniejszego zawiadomienia. Zamawiający przypomina o konieczności dostosowania oznaczenia kopert do nowego terminu składania i otwarcia ofert.

Załączniki do pobrania:
siwz_po_zmianie-arm_04_15.docx
zal_7_istotne_postanowienia_umowy_po_zmianie-arm_04_15.doc
zal_9_szczegolowe_wymagania_dotyczace_przedmiotu_zam-arm_04_15.doc

Ogłoszenie o zmianie:

ogloszenie_o_zmienie_ogloszenia-arm_04_15.doc


Warszawa, 20 marca 2015 r.
Znak sprawy: ARM/04/15

Przetarg nieograniczony na wyposażenie wybranych pracowni zawodowych w Zespołach Szkół Ponadgimnazjalnych w Garwolinie i Żelechowie.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-04-29
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2015-03-27 15:02:50
  • Liczba odsłon: 541
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2478042]

przewiń do góry