Warszawa, dnia 10 grudnia 2010 roku
Znak sprawy ARM/55/10


INFORMACJA O WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup licencji na oprogramowanie platformy eLearningowej wraz z usługą wdrożenia platformy eLearningowej, zapewnienie wsparcia technicznego oraz przeprowadzenie szkolenia w zakresie użytkowania platformy eLearningowej, a także świadczenie usług hostingu serwera na potrzeby kursów z wykorzystaniem platformy eLearningowej oraz stworzenie 8 kursów eLearnigowych niezbędnych do realizacji projektu:

„Budowa i rozwój partnerstwa na rzecz przeciwdziałania kryzysowi gospodarczemu w województwie mazowieckim dzięki inwestycjom w nowoczesne rozwiązania teleinformatyczne” w ramach Poddziałania 8.1.2 POKL, zwanym SIRMA plus.

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku „Prawo zamówień publicznych”, (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm., dalej zwanej „Ustawą”) Zamawiający Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż za najkorzystniejszą ofertę została uznana:
oferta nr 3 złożona przez Wykonawcę – GroMar Sp. z o.o. Brzezińska 125, 92-118 Łódź
 
Wskazany wyżej Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu, jego oferta jest prawidłowa oraz otrzymała w kryterium najniższa cena 100 punktów. Poniżej przedstawiamy informacje o wszystkich Wykonawcach, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu oraz streszczenie oceny i porównania ofert:


Lp.

Nazwa i adres wykonawcy

Punktacja

1.

SOFTRONIC Sp. z o.o. oddział w Warszawie

Nowogrodzka 56A, 00-695 Warszawa

92

2.

Konsorcjum – Doskonalenie Umiejętności Osobistych  jako Lider wraz z PROART Sp. z o.o. jako Partner

Dąbrowskiego 7, 35-033 Rzeszów

56

3.

GroMar Sp. z o.o.

Brzezińska 125, 92-118 Łódź

100

4.

Langloo.Com S.A

Sarmacka 17/63, 02-972 Warszawa

39

5.

COMBIDATA Poland Sp. z o.o.

Emilii Plater 12, 81-777 Sopot

95


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 1970-01-01
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2010-12-10 09:25:22
  • Liczba odsłon: 80
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2478042]

przewiń do góry