Warszawa, dn. 20.04.2009 r.


Oznaczenie sprawy: ARM/2/09


Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „opracowanie, druk, publikację i dystrybucję trzech broszur promocyjno – informacyjnych wraz z płytą DVD, dotyczących budowy społeczeństwa informacyjnego”.
Zawiadomienie o wyniku postępowania
Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz., 1655, ze zm.), dalej zwanej „ustawą”, Zamawiający zawiadamia, że w przedmiotowym postępowaniu dokonano wyboru oferty
Nr 1 –
złożonej przez firmę TWIGGER S.A. z siedzibą przy w Warszawie, ul. Żurawia 32/34.

Wybrana oferta była najtańszą spośród złożonych ofert, otrzymała maksymalną ilość punktów (100) w jedynym kryterium oceny ofert - „cena” i została uznana za najkorzystniejszą.


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2009-04-21
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2009-04-21 01:05:02
  • Liczba odsłon: 319
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2477995]

przewiń do góry